Audit

  • Interne audits,
  • Leveranciers audits,
  • Audit-voorbereiding
  • workshop audit
niet horen maar een luisterend oor

 De term audit komt van het Latijnse woord ‘audire’, horen. Een audit is de beoordeling van een organisatie met als doel na te gaan of vooraf vastgestelde bepalingen en doelen zijn uitgevoerd of behaald.

Houdt u zich bezig met kwaliteitsmanagement in uw organisatie en gaat u certificeren voor een bepaalde norm, wilt een certificaat behouden of wilt u verbeteren? Dan wilt u dat dit proces zo soepel mogelijk verloopt. Kies voor een auditor met een luisterend oor, die meer doet dan het lijstje afwerken. Bij Bring out the Best is de auditor niet de kwaliteitspolitie, die langskomt om een boete te geven, maar een adviseur die u en uw organisatie ondersteunt bij het identificeren van risico’s bij de implementatie van uw kwaliteitsmanagement en informatie beveiligings beheersysteem. 

Het is dan ook helemaal niet nodig om nerveus te zijn als de auditor komt. Als er een afwijking wordt vastgesteld, is dat geen kritiek: er is geen systeem zonder zwakke plekken. Maar elke zwakke plek vormt een risico en omdat Bring out the Best risico’s identificeert, haalt u uiteindelijk het beste uit uzelf, uw personeel, uw organisatie en brengt u het best mogelijke product op de markt.

Iedere organisatie, maar vooral die in de life sciences, moet de risico’s tot het uiterste beperken. Voor de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen: de eindgebruiker, de medewerkers en de organisatie.

De interne audit

De interne audit wordt uitgevoerd door een interne vertegenwoordiger van het bedrijf. Het is een professionele, objectieve en kritische analyse die leidt tot aanbevelingen om de werking van het bedrijf te verbeteren. Het is een erg goed middel om de effectiviteit van het beheerssyteem voor kwaliteit of veiligheid te meten en is dan ook een verplichting voor gecertificeerde organisaties. Voor het goed uitvoeren van een interne audit is expertise nodig, daarom kan deze taak kan uiteraard worden gedelegeerd aan een onafhankelijke externe auditor. Aan Bring out the Best.

De externe audit

De externe audit bepaalt de efficiëntie van een bedrijf bij de ontwikkeling van haar functies. Het doel is vaak certificeren, daarnaast kan het een leveranciersaudit zijn. Ook hiervoor is Bring out the Best een gedegen partner.
Een andere rol voor de externe auditor is het beoordelen van de efficiëntie van het QMS of ISMS en de implementatie ervan. Hiaten en non-conformiteiten worden gedetecteerd en waar nodig zijn er aanbevelingen voor verbetering. In vergelijking met de bedrijfseigen interne auditor, die kennis heeft van het bedrijf en deze taak als nevenfunctie uitvoert, is een externe auditor objectiever door de onbevangen blik en specialistische kennis.

Audit-voorbereiding en workshop audit

Bring out the Best verzorgt in-house workshops intern auditeren en voorbereiding op audits. Deze workshop wordt eventueel voor uw organisatie op maat gemaakt.

EXPERTISE: kwaliteitsMANAGEMENT, informatiebeveilinging, SYSTEeM VALIDATIe, GMP, AUDIT AND AUDIT PREP TO ISO 9001, 13485 AND 27001

Bring out the Best is IRCA/CQI gecertificeerd- lead auditor voor ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 27001:2022, ISO 13485:2016 en MDSAP.