Kwaliteitsmanagement

ISO 9001:2015

 • Opzet en ondersteuning
 • Hiaat analyse
 • Audit voorbereiding
 • Audits
 • Workshop

Kwaliteitsmanagement IRCA/CQI gecertificeerd lead-auditor voor ISO 9001:2015

In het algemeen en branche-breed is kwaliteitsmanagement alles wat je onderneemt binnen je organisatie voor de borging van kwaliteit. Kwaliteitsmanagement is de tak van het management die streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het is geen afgebakend vakgebied, maar komt terug in alle delen van het management van een onderneming. In feite is het niets anders dan bedrijfsvoering. Het systeem is bedoeld om enerzijds de uitvoerenden te ondersteunen in hun taken, anderzijds is het een stuk gereedschap dat de bedrijfsleiding heeft om de uitvoering te sturen, te monitoren en te verbeteren.

Kwaliteitsmanagement klinkt saai, niemand droomt ervan om kwaliteitsmanager te worden. Het stoffige imago is echter niet terecht. Het is niets meer of minder dan bedrijfsvoering en is daarom een cruciale, strategische staffunctie. Goed toegepast kwaliteitsmanagement kan een moneymaker zijn. Daarnaast helpt het een goed ingericht en toegepast systeem voor kwaliteitsmanagement het werk leuker te maken; als er minder fouten en klachten zijn, wordt de sfeer vanzelf beter.

In de wereld van ISO-normen is kwaliteitsmanagement een basis. Veel normen nemen de ISO standaard voor kwaliteitsmanagement, ISO 9001 als uitgangspunt, iets wat in de structuur dan ook duidelijk herkenbaar is. Deze norm is dan ook heel goed te combineren met sectorspecifieke normen zoals ISO 27001 of ISO 13485.

Meer dan een miljoen organisaties wereldwijd hebben hun ISO-certificering voor al behaald. Deze standaard is een van de belangrijkste bedrijfsdocumenten en het belang ervan groeit nog steeds. De certificering is ontwikkeld voor organisaties van elke grootte en in elke bedrijfstak.

In een systeemopstelling volgens ISO 9001 bestaat kwaliteit uit drie componenten: hoge nauwkeurigheid, naleving van de geldende normen en hoge klanttevredenheid. Het doel van het systeem is om elk onderdeel te meten en waar mogelijk te verbeteren. Met een ISO 9001 certificering laat u zien dat uw bedrijf voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het toont een solide en wereldwijd erkende aanpak, gericht op het continu verbeteren van processen en het beheersen van bedrijfsrisico’s, om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden, inclusief de aandeelhouders!
Uw klanten en relaties zien het meteen: u levert kwaliteit.

Kies een onafhankelijke partij

Voorbereiding voor de certificering voor ISO 9001 door een onafhankelijke derde partij zoals Bring out the Best, is een slimme zet voor het waarborgen van een goed kwaliteitsmanagement. Eenmaal gecertificeerd, heeft u niet alleen een sterke positie ten opzichte van de concurrentie, u zult ook merken dat er intern iets veranderd; kwaliteitsmanagement ondersteunt namelijk ook duidelijk voelbaar de uitvoerenden van het bedrijf. Vaak zien we dat kwaliteitsmanagement een extra weg naar leidinggevenden is.

Het is verstandig om de interne – of leveranciers audit voor kwaliteitsmanagement door een externe partij te laten uitvoeren om de volgende redenen:

 1. Onafhankelijkheid: Een externe partij is onafhankelijk en heeft geen direct belang bij de interne processen van het bedrijf. Dit zorgt voor een objectievere beoordeling van de processen en systemen voor kwaliteitsmanagement. Door de brede ervaring met kwaliteitsmanagement is Bring out the Best hiervoor een goede keuze
 2. Frisse blik: Een externe auditor brengt vaak een frisse blik en nieuwe perspectieven met zich mee. Interne medewerkers kunnen soms blind worden voor bepaalde problemen of inefficiënties omdat ze te dicht bij het proces staan. Externe auditors kunnen nieuwe inzichten bieden en eventuele blinde vlekken identificeren.
 3. Expertise: Externe auditors zijn experts in hun vakgebied en beschikken over gespecialiseerde kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ze zijn op de hoogte van industriestandaarden en best practices, waardoor ze een diepgaande beoordeling kunnen uitvoeren.
 4. Kostenbesparing: Het inhuren van een externe partij kan kosteneffectief zijn, vooral voor kleinere bedrijven die mogelijk niet de middelen hebben om een voltijdse interne auditfunctie te onderhouden. Externe auditors kunnen ingehuurd worden op basis van specifieke projecten, waardoor kosten flexibeler beheerd kunnen worden.
 5. Ervaring met verschillende organisaties: Externe auditors hebben vaak ervaring met diverse organisaties en industrieën. Deze brede ervaring stelt hen in staat om best practices uit verschillende contexten toe te passen en aan te bevelen.
 6. Naleving en certificering: Als het bedrijf streeft naar naleving van bepaalde normen of certificeringen, kan een externe auditor helpen bij het waarborgen van conformiteit en het voorbereiden van het bedrijf op audits van externe certificeringsinstanties.
 7. Tijdsbesparing: Externe auditors kunnen de tijdsdruk verminderen voor interne medewerkers, waardoor zij zich kunnen concentreren op hun dagelijkse taken. Dit kan vooral belangrijk zijn als de interne middelen beperkt zijn.

Hoewel er voordelen zijn aan het gebruik van externe auditors, is het ook belangrijk om de specifieke behoeften en omstandigheden van het bedrijf in overweging te nemen bij het nemen van deze beslissing.

Zelfs wanneer certificering van het kwaliteitsmanagement niet contractueel vereist is, geeft deze certificering een voordeel; het ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen. Daarnaast zorgt certificering voor bevestiging van de betrouwbaarheid van uw diensten. Zo helpt een goed kwaliteitsmanagementsysteem u bij het opbouwen van langdurige zakelijke relaties.

Dit geldt ook intern. Zoals gezegd; kwaliteitsmanagement is de bedrijfsvoering. Door deze volgens de norm toe te passen bent u zeker dat uw beheersing over de processen in uw bedrijf gebaseerd is op jarenlange ervaring van vele personen en de best practices van vele duizenden bedrijven. U zult dan ook zien dat een deugdelijk opgezet en goed onderhouden kwaliteitsmanagementsysteem is in het slechtste geval kostenneutraal is, maar als regel een positief resultaat oplevert.

ISO 9001 volgt de structuur die wordt gebruikt door alle nieuwe en herziene ISO-normen, nu nog de zogenaamde high level structure, echter met de herziening van de norm voor kwaliteitsmanagement, ISO 9001:2015, welke momenteel in voorbereiding is, zal de harmonized structure worden toegepast. Dit maakt afstemming van diverse ISO-normen nog beter. Deze structuren maken het eenvoudiger om geïntegreerde managementsystemen te implementeren, waardoor één ‘business managementsysteem’ binnen een organisatie ontstaat. Dit bespaart veel tijd en verlaagt de kosten.

Op het gebied van kwaliteit wordt sinds 1979 het werkgebied bepaald door de lancering en het succes van de ISO 9000-normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Ook in Nederland heeft dit vakgebied een grote vlucht genomen. Ondersteund door normen, praktijkgidsen en richtlijnen die NEN en ISO hebben opgesteld. Na een uitwaaiering over verschillende sectorspecifieke vormen van ISO 9001, is de laatste tijd binnen Nederland de roep om consolidatie (minder afgeleide normen) en harmonisatie gegroeid. De opzet van één structuur voor verschillende managementsysteemnormen, de HLS, is deels vanuit NEN gekomen en wordt nog altijd gepromoot.

De herziening van de norm is momenteel gaande. Bring out the Best heeft zitting genomen in de normcommissie kwaliteitsmanagement om zo bij te dragen aan een nog betere standaard waarop onze klanten hun bedrijfsvoering en kan het de meest actuele informatie bieden. 

Voorbereiding voor de certificering voor ISO 9001 door een onafhankelijke derde partij zoals Bring out the Best, is een slimme zet voor het waarborgen van een goed kwaliteitsmanagement. Eenmaal gecertificeerd, heeft u niet alleen een sterke positie ten opzichte van de concurrentie, u zult ook merken dat er intern iets veranderd; kwaliteitsmanagement ondersteunt namelijk ook duidelijk voelbaar de uitvoerenden van het bedrijf. Vaak zien we dat het een extra weg naar goed contact met leidinggevenden is.

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, is Bring out the Best lid van de Nederlandse normcommissie kwaliteitsmanagement. Er wordt momenteel gesproken over een herziening van de ISO 9001 en Bring out the Best is actief betrokken bij discussies over de herziening van de internationale norm.

Hiaatanalyse, audit voorbereiding, interne - en leveranciers audits

 Bring out the Best kan het hele ISO 9001-traject voor uw organisatie ondersteunen.