Kwaliteitsmanagement
ISO 9001:2015

  • Hiaat analyse
  • Audit voorbereiding
  • Audits
  • Workshop
IRCA/CQI gecertificeerd lead-auditor voor ISO 9001:2015

Meer dan een miljoen organisaties wereldwijd hebben hun ISO 9001-certificering al behaald. Deze standaard is een van de belangrijkste bedrijfsdocumenten en het belang ervan groeit nog steeds. De certificering is ontwikkeld voor organisaties van elke grootte en in elke bedrijfstak.

In een systeemopstelling volgens ISO 9001 bestaat kwaliteit uit drie componenten: hoge nauwkeurigheid, naleving van de geldende normen en hoge klanttevredenheid. Het doel van het systeem is om elk onderdeel te meten en waar mogelijk te verbeteren. Met een ISO 9001 certificering laat u zien dat uw bedrijf voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het toont een solide en wereldwijd erkende aanpak, gericht op het continu verbeteren van uw processen en het beheersen van bedrijfsrisico’s, om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden.
Uw klanten en relaties zien: u levert kwaliteit.

Kies een onafhankelijke partij

Voorbereidig voor certificering voor ISO 9001 door een onafhankelijke derde partij zoals Bring out the Best, is een slimme zet voor het waarborgen van een goed management van het bedrijf. Eenmaal gecertificeerd, heeft u een belangrijk voordeel ten opzichte van de concurrentie.

Zelfs wanneer certificering niet contractueel vereist is, geeft deze certificering een voordeel. Het ondersteunt u bij het bereiken van uw doelen. Daarnaast zorgt certificering voor bevestiging van de betrouwbaarheid van uw diensten. Zo helpt certificering u bij het opbouwen van langdurige zakelijke relaties.
ISO 9001 volgt de structuur die wordt gebruikt door alle nieuwe en herziene ISO-normen. 
Dit maakt het eenvoudiger om geïntegreerde managementsystemen te implementeren, waardoor één ‘business management systeem’ binnen een organisatie ontstaat. Dit bespaart veel tijd en verlaagt de kosten.

Hiaatanalyse, audit voorbereiding, interne - en leveranciers audits

 Bring out the Best kan het hele ISO 9001-traject voor uw organisatie verzorgen.