Visie

Mijn visie: veiligheid is mensenwerk

Stel mensen centraal

 Kwaliteitsmanagement draait om het minimaliseren van risico’s. Mijn visie: als mensen centraal staan in plaats van de processen, eisen of systemen, dan is de kwaliteit hoger. Natuurlijk is de mens regelmatig de zwakste schakel in het bedrijfsproces. Maar de mens staat open voor verbetering en door een beroep te doen op de menselijke behoefte om uit te blinken, wordt beste in de mens naar buiten gebracht en verbetert daardoor het hele bedrijf continue

Precies daar daar ben ik elke dag mee bezig. Ik stuur het samenspel tussen veiligheid, effectiviteit en professionaliteit. Zo is kwaliteitsmanagement geen kostenpost, maar biedt het structuren en kaders waardoor de motivatie en werklust van medewerkers verbeteren, met een positief effect op de resultaten. 

veiligheid eerst, klanttevredenheid direct daarna

In de gezondheidszorg, maar ook in andere industrieën is  veiligheid van mens en hun gegevens door de snel toenemende digitalisering een belangrijk punt van aandacht. Voor mij is dit een van de belangrijkste drijfveeren bij de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsprocessen en producten. Het is absoluut noodzakelijk dat alle betrokkenen zich bewust zijn van hun bijdrage aan de veiligheid om als organisatie succesvol te zijn. Daarom bied ik bijvoorbeeld een basis GMP training aan, waarin patiëntveiligheid een prominente rol speelt. De ervaring leert dat deze training een goede bijdrage levert aan het kwaliteitsbewustzijn van de betrokken medewerkers.

Ontdek Bring out the Best