Tweede Kamer stemt unaniem vóór Wegiz

De tweede kamer heeft op 27 september het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (WEGIZ) unaniem aangenomen.

Verandert er nu meteen iets in het zorgveld?

Nog niet meteen. Men gaatdoor met de uitwerking van de onderliggende regelgeving. Dat zijn de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Van die besluiten gaan zorginstellingen uiteraard iets merken. De eerste AMvB treedt in 2023 in werking en gaat over het digitaal versturen van het recept van de huisarts naar de apotheek. Dit is via een spoor 1-aanwijzing. Dit gaat nog niet via een bepaalde standaard, maar het wordt wel een gegevensuitwisseling die verplicht elektronisch moet plaatsvinden. Andere gegevensuitwisselingen volgen vanaf 2024.’

Wat zijn de volgende stappen in elektronische gegevensuitwisseling?

Op de achtergrond is men al bezig alsof de wet erdoorheen is. Dat gaat vaak zo want men moet veel voorbereidingen treffen. Het feit dat de Wegiz nu door de Tweede Kamer is aangenomen, geeft wel een sterk signaal af: we gaan dit dus echt doen! 

Uitleg over de wet

De wet gaat verplichten dat zorgaanbieders elektronisch patiëntgegevens met elkaar uitwisselen. Dit betekent dat zorgverleners via een computerverbinding informatie over patiënten delen. 

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is een kaderwet. Dit betekent dat er aanvullende regels komen waarin staat welke gegevensuitwisselingen vanaf wanneer elektronisch moeten plaatsvinden. Die regels heten algemene maatregel van bestuur (AMvB). In zo’n AMvB gaat het bijvoorbeeld over recepten die de huisarts digitaal naar de apotheek verstuurt.

De minister bepaalt niet welke gegevens zorgprofessionals moeten uitwisselen voor goede zorg. Dat staat in de afspraken die zij al met elkaar hebben gemaakt: de kwaliteitsstandaarden. Daarin staat precies wat goede zorg is voor een bepaalde aandoening of situatie.