Samenwerking met Dekra

Klanten stellen hoge eisen aan producten en diensten. Net als u.

Een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem biedt het vertrouwen dat uw bedrijf een constante hoge kwaliteit levert en vormt zo een belangrijke basis voor zakelijk succes.

Iedere organisatie werkt met een grote hoeveelheid data: informatie over klanten, medewerkers, leveranciers en andere betrokkenen en over de eigen bedrijfsprocessen. Die informatie moet te allen tijde veilig opgeslagen, maar tegelijk ook beschikbaar zijn. De kern van informatiebeveiliging zit in het bewust omgaan met vertrouwelijke informatie. De techniek is hierin een belangrijke schakel, maar ook bewustwording van de medewerkers en heldere afspraken over beschikbaarheid en verantwoordelijkheid en de controle daarop zijn essentieel. Door de 24-uurs economie, de steeds verdergaande digitalisering en de steeds strengere regelgeving is maximale informatiebeveiliging noodzakelijker dan ooit.

Certificering van uw beheersysteem kan een uitdaging zijn, maar loont zeker de moeite. Door bedrijfsprocessen vast te leggen en te toetsen aan (inter)nationaal erkende normen op het gebied van onder meer kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid , ziet u waar binnen uw organisatie ruimte is voor verbetering.

In het verkeer, op het werk en thuis – in alle essentiële gebieden van het leven zorgen de ervaren DEKRA-experts voor meer veiligheid. Het bedrijf heeft een duidelijk en ambitieus beeld van de toekomst. Dit beeld past naadloos bij de missie van Bring out the Best.

Het is dan ook een eer om met deze organisatie samen te werken en als auditor van dit team deel te mogen uitmaken.