®

Op 23 mei is Bring out the Best als merk geregistreerd in het BOIP Merkenregister.

Gedreven door een aanvraag uit China om dit merk te mogen gaan gebruiken en registreren wilde ik voorkomen enerzijds mijn naam of logo te moeten veranderen of hiervoor te moeten gaan betalen.

Op 23 mei is Bring out the Best als merk geregistreerd in het BOIP Merkenregister.

Gedreven door een aanvraag uit China om dit merk te mogen gaan gebruiken en registreren wilde ik voorkomen enerzijds mijn naam te moeten veranderen of hiervoor te moeten gaan betalen.

Onder nummer 1480338 is het merk nu ingeschreven voor de klassen:

35 (voor auditing, consultancy, advisering voor kwaliteitsverbetering, risicobeheer en  verandermanagement)

41 (voor de door Bring out the Best gegeven workshops op het gebied van GMP, risico-analyse, procesoptimalisatie, transitie ISO 27001:2022) en

42 (testen, risicobeoordeling, evaluatie van productontwikkeling en advisering inzake certificering).